Нова генерация глави за генератори, предназначени за аксесоари с малкия диаметър на Hensel - 10cm.   EH Pro Mini   EH Pro Mini Speed   EH Pro Mini 1200 P   EH Pro Mini 1200 P Speed    EH Pro  EH Pro 6000
По-компкатна глава с байонет MH. Удобна и мощна.  MH 3000  MH 3000 Speed  MH 6000
Maxispot има класически театрални възможност за светене и ефекта на слънчева светлина.  Frenel Maxi Spot 3000  Frenel Maxi Spot 6000
  Wide Angle Superspot 3000  Wide Angle Superspot 6000
Striplight Hensel